Stort tack

Utan vår publik inga föreställningar. Men utan stöd från diverse bidragsgivare och sponsorer skulle vi inte ens ha möjlighet att komma igång och repetera. Hyror, rättigheter, material och annat måste betalas innan vi ens kan påbörja arbetet med nästa föreställning.

Vi är därför väldigt glada och stolta över att kulturnämnden och andra av stadens förvaltningar, liksom flertalet organisationer under årens lopp varit med och stöttat oss.

Inför 2020 har Sparbanksstiftelsen Skåne beslutat dela ut sitt bidrag till oss – något vi är väldigt tacksamma över.

Sparbanksstiftelsen Skåne

Så tack alla ni som på olika vis stöttar oss. Med er hjälp kan den fria kulturen leva vidare ett tag till.